CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency-Coded Signals with Low Sidelobes in Central Zone of Autocorrelation Function

Anatolii Kononov (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Principles of Waveform Diversity and Design, SECTION C Waveform Design, PART I Novel Waveforms p. 844-853. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Frequency-coded, sidelobes, autocorrelation function


SciTech Publishing; Editors: Michael Wicks, Eric Mokole, Shannon Blunt, Richard Schneible, Vincent AmusoDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-30. Senast ändrad 2011-01-03.
CPL Pubid: 132136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur