CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of Optimum Weighting Functions for LFM Signals

Chapter 26

Anatolii Kononov (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Convergence and Hybrid Information Technologies, Marius Crisan (Ed.) p. 389-412. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: weighting functions, LFM signals, sidelobe suppression, Doppler-tolerant


Book edited by: Marius Crisan Publisher: InTech Publishing date: March 2010Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-29. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 132109

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur