CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How objective is objective Bayesianism - and how Bayesian?

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Newsletter of the European Mathematical Society December 2010, p. 59-61. (2010)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-12-29.
CPL Pubid: 132106

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur