CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Myt att kristendomen byggt Sverige

Christer Sturmark ; Morgan Johansson ; PC Jersild ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Svenska Dagbladet 28 februari, (2010)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2010-12-29.
CPL Pubid: 132104

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Religionsvetenskap

Chalmers infrastruktur