CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om geoengineering

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Uppsalainitiativet 11 januari 2010, (2010)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-12-29.
CPL Pubid: 132095

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur