CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rektorskandidaten som är vetenskapsfientlig

Sören Holst ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Tentakel Februari 2010, (2010)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2010-12-29.
CPL Pubid: 132094

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Pedagogik
Genusstudier

Chalmers infrastruktur