CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Speed of Biased Random Walk in Translation Invariant Percolation

Maria Deijfen ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
ALEA - Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics Vol. 7 (2010), p. 19-40.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-12-29.
CPL Pubid: 132092

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Diskret matematik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur