CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hygrothermal Conditions in Ventilated Cathedral Ceilings. Influences on Roof Ventilation and Emissivity. Field Study and Analysis

Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of the 11th International Conference on Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Clearwater Beach, Florida, December 5-9, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

http://www.ashrae.org/Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-29. Senast ändrad 2016-05-11.
CPL Pubid: 132055

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur