CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of lignins by 1H NMR spectroscopy

Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi) ; Kaye Stern (Institutionen för organisk kemi)
Nordic Pulp & Paper Research Journal Vol. 4 (1989), 3, p. 210-213.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin NMR structure


NMR data for compounds 4 and 5 in Table 1 are mixed up in the journal. This is corrected in the attached reprint.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-29. Senast ändrad 2011-02-01.
CPL Pubid: 132037

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur