CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1H NMR spectral studies of lignins. Results regarding the occurrence of beta-5 structures, beta-beta structures, non-cyclic benzyl aryl ethers, carbonyl groups and phenolic groups

Knut Lundquist (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp & Paper Research Journal Vol. 6 (1992), 1, p. 4-8, 16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin structure NMRDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-29. Senast ändrad 2011-02-11.
CPL Pubid: 132020

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur