CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Method for Heat-Stimulated Compression of Poly(N-isopropyl acrylamide) Hydrogels Inside Single Giant Unilamellar Vesicles

L. Osinkina ; Martin Markström (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Langmuir (0743-7463). Vol. 26 (2010), 1, p. 1-4.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-12-29. Senast ändrad 2011-05-12.
CPL Pubid: 131993

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur