CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Möjligt med allt förnybart till 2050

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 7/2010, (2010)
[Artikel, övrig]

Organisationen EREC hävdar att det är möjligt för EU att nå nära 100% förnybar energiförsörjning 2050 om alla länder är villiga att satsa på det.

Nyckelord: förnybar energi, energipolitikDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 131983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur