CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boom för solvärme i danska fjärrvärmesystem

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 6/2010, (2010)
[Artikel, övrig]

Under senare år har det byggts flera stora solvärmeanläggningar och nästa år kan det instal¬leras upp mot 100 000 m² solfångare i mindre danska fjärr¬värme-system. I samman¬hanget ligger det nära att jämföra med hur danskarna sprang ifrån Sverige på vind¬kraftsområdet, ska nu samma sak hända igen på solvärme-området?

Nyckelord: solvärme, fjärrvärmeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 131980

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur