CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utveckling med förhinder

L Andrén ; Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Andrew Machirant
Energimagasinet 2/2010, (2010)
[Artikel, övrig]

Vi får hela tiden anledning att påtala vikten av långsiktiga spelregler för en positiv utveckling av ny teknik. Vid teknikintroduktion brukar man prata om att man måste utveckla hela innovationssystemet, det vill säga alla aktörer, nätverk och institutioner med koppling till tekniken. Sådant tar tid. På samma gång måste man ut¬veckla och anpassa själva tekniken till den tänka marknaden, vilket kräver investeringar i ut¬rust-ning och människor. Investeringar kräver vinst som kan täcka avbetalningar och ändras spelreglerna hela tiden blir risken för stor att investera.

Nyckelord: solenergi, styrmedel, innovationssystemDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 131979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur