CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gemensam syn behövs för bättre verkningsgrad

L Andrén ; Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Andrew Machirant
Energimagasinet 1/2010, (2010)
[Artikel, övrig]

På samma gång som man inte kan ha en klagande bransch som lever på bidrag kan man inte heller ha bidrag och styrmedel som motverkar varandra och som motverkar en branschutveckling som sannolikt kan ha en roll att spela i ett internationellt perspektiv. Därför bör det skapas en politisk enighet kring möjligheterna att utveckla en svensk solenergibransch och ställa upp nationella planeringsmål så att det finns något att referera till när man inför olika åtgärder.

Nyckelord: solenergi, styrmedelDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 131978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur