CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanical Control of ATP Synthase Function: Activation Energy Difference between Tight and Loose Binding Sites

Tamas Beke-Somfai (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Biochemistry (0006-2960). Vol. 49 (2010), 3, p. 401-403.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-29. Senast ändrad 2011-05-12.
CPL Pubid: 131974

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur