CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ship Resistance and Flow

Principles of Naval Architecture

Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Hoyte Raven
New York : Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2010. ISBN: 978-0-939773-76-3.- 223 s.
[Bok]

Nyckelord: Ship, resistance, boundary layer, wake, wave pattern, towing tank, computational hydrodynamicsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-28. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 131968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Energi
Transport
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur