CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Schur and Operator multipliers

I. G. Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Banach Center Publications Vol. 91 (2010), p. 385-410.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-28.
CPL Pubid: 131959

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur