CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Elementary Approach to Elementary Operators on B(H)

Victor Shulman ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Operator Theory: Advances and Applications Vol. 212 (2010), p. 115-132.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-28. Senast ändrad 2010-12-28.
CPL Pubid: 131958

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur