CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipliers of Multidimensional Fourier Algebras

I. G. Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Operators and Matrices (1846-3886). Vol. 4 (2010), 4, p. 459-484.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-12-28. Senast ändrad 2012-03-19.
CPL Pubid: 131957

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys

Chalmers infrastruktur