CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFD prediction of the local flow around the KVLCC2 tanker in fixed condition

Lu Zou (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Proceedings of a workshop on numerical ship hydrodynamics, Volume II (1652-9189). (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-28. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 131934

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur