CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of the electrodes on the tunability of paraelectric BST film based FBARs

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
13th European Microwave Week 2010, EuMW2010: Connecting the World - 40th European Microwave Conference, EuMC 2010; Paris; 28 September 2010 through 30 September 2010 p. 1210-1213. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 131916