CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SIMULATING CAVITATING FLOWS WITH LES IN OPENFOAM

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan) ; Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan)
5th European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECCOMAS CFD2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Eds. J. C. F. Pereira, A. Sequeira, J. M. C. PereiraDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 131896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan (2007-2011)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur