CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Secondary oscillations of a swept-wing flow perturbed by stationary streamwise vortices

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; A.V. Dovgal ; V.V. Kozlov
Proc. of 13th Asian Congress of Fluid Mech Vol. 1 (2010), p. 224-227.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 131858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur