CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational modeling of the interlamellar spacing in pearlitic steel

Erik Lindfeldt (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of NSCM-23: the 23rd Nordic Seminar on Computational Mechanics. Editors: Anders Eriksson, Gunnar Tibert (0348-467X). p. 150-152. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

In this contribution, modeling and numerical aspects of gradient crystal plasticity applied to pearlitic steel will be discussed. The goal is to capture the influence of the cementite lamella spacing on the mechanical response.

Nyckelord: Crystal plasticity, gradient hardening, pearlitic steel, lamella distanceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-27. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 131841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur