CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mutual Coupling Compensation for Direction-of-Arrival Estimations Using the Receiving-Mutual-Impedance Method

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; H. T. Hui
International Journal of Antennas and Propagation (1687-5869). (2010)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A short review of the receiving-mutual-impedance method (RMIM) for mutual coupling compensation in direction finding applications using linear array is conducted. The differences between the conventional-mutual-impedance method (CMIM) and RMIM, as well as the three different determination methods for receiving mutual impedance (RMI), will be discussed in details. As an example, direction finding with better accuracies is used for demonstrating the superiority of mutual coupling compensation using RMIM.

Nyckelord: decoupling method, phased-arrays, performance, antennasDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-27. Senast ändrad 2012-05-21.
CPL Pubid: 131824

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur