CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Study of Mutual Coupling Compensation in Direction Finding using a Compact Antenna Array

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Yantao Yu ; H. T. Hui ; M. S. Leong
2010 Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility, APEMC 2010 p. 842-845. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-23.
CPL Pubid: 131755

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur