CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiscale Modeling of Sintering of Hard Metal

Mikael Öhman (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
23rd Nordic Seminar on Computational Mechanics. A. Eriksson, G. Tibert. KTH, Stockholm 2010 (0348-467X). p. 334-336. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this contribution, we discuss the multiscale modeling of sintering of hard metal, which is composed of hard particles (WC) with a melted binder (Co). Numerical results are shown for a coupled FE2 analysis involving homogenization of the consolidating compact.

Nyckelord: sintering, sintering stress, surface tension, homogenization, FE2Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 131754

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Strömningsmekanik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur