CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Embedding of ESD in engineering education - experiences from Chalmers University of Technology

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Michael Edén (Institutionen för arkitektur) ; Thomas Nyström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Ulrika Palme (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ola Carlson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Engineering Education in Sustainable Development, Gothenburg, Sweden (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-22. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 131726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur