CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration and implementation of sustainable development aspects in the master's programme "Geo and Water Engineering"

Ulrika Palme (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Anna Nyström Claesson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Britt-Marie Wilén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Engineering Education in Sustainable Development, Gothenburg, Sweden (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: engineering education, programme, integration, sustainable developmentDenna post skapades 2010-12-22. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 131724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur