CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for planar crack propagation based on the concept of material forces

Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Mechanics (0178-7675 ). Vol. 47 (2011), 3, p. 295-304.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-21. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 131696

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Numerical simulation of crack growth and wear in rails