CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On crack propagation in rails under RCF loading conditions

Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceeding 23rd Nordic Seminar on Computational Mechanics (0348-467X). p. 42-44. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-21. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 131692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur