CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An evaluation approach for opportunistic maintenance optimization models for nuclear power plants

J. Nilsson ; Adam Wojciechowski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Lina Bertling (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE PES General Meeting, PES 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Maintenance management, Nuclear power, Opportunistic maintenance, Optimization, ReliabilityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 131573

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Tillämpad matematik
Optimeringslära, systemteori
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur