CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1H NMR spectral studies of lignins Quantitative estimates of some types of structural elements

Knut Lundquist (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp & Paper Research Journal Vol. 6 (1991), 3, p. 140-146.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin structure NMRDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-21. Senast ändrad 2011-02-04.
CPL Pubid: 131562

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kemi

Chalmers infrastruktur