CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of plug in hybrid electric vehicles and electric vehicles - Experience from Sweden

Lina Bertling (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Ola Carlson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; David Steen (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Power and Energy Society General Meeting, 2010 IEEE (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Demo project, Electric grid, Electric vehicle, EV, PHEV, Sweden


http://assets.pes-store.org/videos/pes/GM-2010/Wed-SS-AM/Integration_of_Plug-in_Hybrid_Electric_Vehicles_Sweden/Player.hDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 131561

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Tillämpad matematik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur