CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A broadband, efficient, overdriven class-J RF power amplifier for burst mode operation

D.R. Parveg ; P. Singerl ; A. Wiesbauer ; Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum)
European Microwave Week 2010: Connecting the World, EuMIC 2010 - Conference Proceedings p. 424-427. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-21. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 131552