CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the workshop on Partiality and Recursion in Interactive Theorem Provers

Ana Bove (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; Ekaterina Komendantskaya ; Milad Niqui
2010. ISBN: 2075-2180.- 93 s.
[Bok]

Nyckelord: partiality, recursion, interactive theorem prover


EPTCS volume 43Denna post skapades 2010-12-21.
CPL Pubid: 131505

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur