CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural identification of GMA models: Algorithm and model comparison

G.D. Kattas ; Peter Gennemark (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Dag Wedelin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
CMSB 2010 - Proceedings of the 8th International Conference on Computational Methods in Systems Biology p. 107-113. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-21. Senast ändrad 2014-01-22.
CPL Pubid: 131502

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur