CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A multi-pronged approach to benchmark characterization

N. Puzovic ; Sally A McKee (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; R. Eres ; A. Zaks ; P. Gai ; S. Wong ; R. Giorgi
2010 IEEE International Conference on Cluster Computing Workshops and Posters, Cluster Workshops 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-21. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 131499

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur