CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES of an Oscillating Cylinder in a Steady Flow

Andreas Feymark (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan) ; N Alin ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan) ; C Fureby
48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 131486

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan (2007-2011)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Large Eddy Simulation of an Oscillating Cylinder