CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CollaBoard User Study: A Short Report

Tommaso Piazza (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 31 s.
[Rapport]

User tests on the Collaboard system where conduced from the 10th to the 16th of December 2009 at ETH Zurich.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-20. Senast ändrad 2014-05-06.
CPL Pubid: 131450

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datavetenskap (datalogi)
Datalogi

Chalmers infrastruktur