CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-scale convergence of Stekloff eigenvalue problems in perforated domains

Hermann Douanla (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-12-20. Senast ändrad 2010-12-20.
CPL Pubid: 131432

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:48