CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multivariate generalized Laplace distributions and related random fields

Tomasz J Kozubowski ; Krzysztof Podgórski ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-12-20.
CPL Pubid: 131430

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:47