CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alfvénic Eigenmodes within the q=1 Radius in Sawtoothing Plasmas

Robert Nyqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; B.N. Breizman ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; S.E. Sharapov
11th IAEA Technical Meeting “Energetic Particles in Magnetic Confinement Systems”, September 21 – 23 2009, Kyiv, Ukraine (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 131382

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Dynamics of Alfvén Waves in Tokamaks