CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast Ion Driven Alfvén Eigenmodes within the q=1 Radius

Robert Nyqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; B.N. Breizman ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; S.E. Sharapov
36th European Physical Society Conference on Plasma Physics 2009, EPS 2009; Sofia; Bulgaria; 29 June 2009 through 3 July 2009 Vol. 33 E2 (2009), p. 1527-1530.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-20. Senast ändrad 2016-06-09.
CPL Pubid: 131381

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur