CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alfvén Waves in Tokamaks

Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; S.E. Sharapov
Meeting of the Swedish Research Unit, RUSA 2010, November 10 – 11 2010, Stockholm, Sweden (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 131374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur