CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collective fast ion effects in tokamaks

Matthew Lilley (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; G. Galant
Meeting of the Swedish Research Unit, RUSA, November 10-11 2010, Stockholm (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 131369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur