CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of drag on nonlinear scenarios for fast particle driven waves

Matthew Lilley (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; B. N. Breizman ; S. E. Sharapov
U.S. Transport Task Force Workshop, Annapolis USA, 13 - 16 april 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-20.
CPL Pubid: 131332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur