CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pure Delta-oriented Programming

Ina Schaefer (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Ferruccio Damiani
Second International Workshop on Feature-oriented Software Development (FOSD 2010) p. 49-56. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-20. Senast ändrad 2013-08-19.
CPL Pubid: 131318

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur