CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution network evolution – challenges for practice and theory

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
IMP Journal (0809-7259). Vol. 4 (2010), 3, p. 160-169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-20. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 131317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur